Suomen Setlementtiliitto ry

Suomen Setlementtiliitto ry on sivistys- ja sosiaalityötä tekevä valtakunnallinen järjestö, jonka muodostavat paikalliset setlementit ja alueelliset nuorisojärjestöt. Setlementtityötä tekee runsaat 3 000 ammattilaista ja iso joukko vapaaehtoisia ympäri Suomen.

Toimintamuotoja ovat seniori- ja vanhustyö, lapsi- ja nuorisotyö, asumisen palvelut, kansalaisvaikuttaminen, monikulttuurinen työ, kansainvälinen yhteistyö, opinto- ja kulttuuritoiminta sekä vaikeat elämäntilanteet ja kriisityö.

Setlementtiliiton ja sen jäsenjärjestöjen toiminta rahoitetaan hyvinvointipalveluiden palvelumaksuilla, RAY:n avustuksilla, ministeriöiden myöntämillä korvamerkityillä tuilla sekä yksityishenkilöiltä saaduilla lahjoituksilla. Toiminta on voittoa tavoittelematonta.

Lisätietoja

Setlementtiliitto
Harjulan Setlementti, Lahti.
Jyränkölän Setlementti Heinola.
Kalliolan Setlementti, Helsinki.
Setlementti Naapuri, Tampere.
Vuolle Setlementti ry., Oulu.

Vanhuus Rokkaa-konserttikirtueen lipunmyynnistä saatu tuotto tullaan käyttämään pääosin konserttipaikkakuntien setlementtien seniori- ja vanhuustyöhön. Tuotto ohjataan hyvinvoinnin edistämiseen, kulttuuritoimintaan, elinikäisen  oppimisen tukemiseen ja senorivapaayhteistyön mahdollistamiseen. Setlementtien seniori- ja vanhustyössä ei pelkästään toimita senioireiden puolesta, vaan aktivoidaan heidän omia voimavarojaan.

Lahti/Harjulan Setlementti

Harjulan Setlementti ry lahjoittaa Lahdessa järjestettävän Vanhuus Rokkaa konsertin tuoton kokonaisuudessaan yksinäisten vanhusten virkistystoiminnan paikalliseen tukemiseen. Konserttituotolla rahoitetaan Harjulassa ikääntyneiden sekä muistisairaiden virkistys- ja pienryhmätoimintaa sekä vapaaehtois- ja vertaistoimintaa.

Harjulan virkistys- ja vertaistoiminta tukee ikääntyneen terveyttä ja toimintakykyä, vähentää yksinäisyyttä ja masennusoireita. Toiminta tarjoaa iloa, virkistystä, sosiaalisia suhteita, osallisuutta, hyvää itsetuntoa ja tarpeellisuuden tunnetta. Harjula on paikallinen vanhustyön toimija, jonka tavoitteena on tuottaa terveyttä, tukea ja toimintaa yhteisöllisyyden, erilaisten ihmisten välisen yhteistyön ja lähimmäisyyden arvoihin pohjautuen.

Heinola/Jyränkölän Setlentti
Jyränkölän Setlementti Heinolasta lahjoittaa tuoton yksinäisten vanhusten virkistystoimintaan.