Suomen Setlementtiliitto ry

Suomen Setlementtiliitto ry on sivistys- ja sosiaalityötä tekevä valtakunnallinen järjestö, jonka muodostavat paikalliset setlementit ja alueelliset nuorisojärjestöt. Setlementtityötä tekee runsaat 3 000 ammattilaista ja iso joukko vapaaehtoisia ympäri Suomen.

Toimintamuotoja ovat seniori- ja vanhustyö, lapsi- ja nuorisotyö, asumisen palvelut, kansalaisvaikuttaminen, monikulttuurinen työ, kansainvälinen yhteistyö, opinto- ja kulttuuritoiminta sekä vaikeat elämäntilanteet ja kriisityö.

Setlementtiliiton ja sen jäsenjärjestöjen toiminta rahoitetaan hyvinvointipalveluiden palvelumaksuilla, RAY:n avustuksilla, ministeriöiden myöntämillä korvamerkityillä tuilla sekä yksityishenkilöiltä saaduilla lahjoituksilla. Toiminta on voittoa tavoittelematonta.

Lisätietoja

Setlementtiliitto
Harjulan Setlementti, Lahti.
Jyränkölän Setlementti Heinola.
Kalliolan Setlementti, Helsinki.
Setlementti Naapuri, Tampere.
Vuolle Setlementti ry., Oulu.

Vanhuus Rokkaa-konserttikirtueen lipunmyynnistä saatu tuotto tullaan käyttämään pääosin konserttipaikkakuntien setlementtien seniori- ja vanhuustyöhön. Tuotto ohjataan hyvinvoinnin edistämiseen, kulttuuritoimintaan, elinikäisen  oppimisen tukemiseen ja senorivapaayhteistyön mahdollistamiseen. Setlementtien seniori- ja vanhustyössä ei pelkästään toimita senioireiden puolesta, vaan aktivoidaan heidän omia voimavarojaan.

Jyvälän Setlementti toimii Jyvässeudulla sitoutumattomana setlementtiperustansa tunnistavana kansalaisjärjestönä. Jyvälän tehtävä on tuottaa tarpeen mukaisia setlementtipalveluja ja -toimintaa. Jyvälä on pitkäaikainen ja monipuolinen alueellinen toimija. Jyvälän keskeisinä toimialoina ovat lapsi- ja nuorisotyö sekä opintotoiminta. Jyvälä toimii myös muilla setlementtitoimialoilla. Näitä ovat kriisityö ja vaikeat elämäntilanteet, kansalaistoiminta, seniori- ja vanhustyö ja monikulttuurinen työ. Jyvälän hanketyö tukee ja täydentää toimialakokonaisuuksia.
Jyvälän toiminnassa pyritään vastaamaan toimintaympäristön haasteisiin aktiivista kansalaisuutta, ylisukupolvisuutta ja ihmisen kasvua ja kehitystä tukevalla toiminnalla.

Jyvälän seniori- ja vanhustyö keskittyy kansalaisopistotoimintaan, jossa keskeistä on vapaaehtoistoiminnan, ikääntyvien omaehtoisuuden ja vertaisuuden tukeminen. Tavoitteena on paikallisiin palvelutarpeisiin vastaaminen ja uusien kumppanuuksien rakentaminen. Seniorityö tarjoaa mahdollisuuksia myös uusiin toimintamuotoihin.
Näistä lähtökohdista vuoden 2014 Vanhuus Rokkaa konsertin mahdolliset tuotot kohdistetaan Jyvälän seniorityön kehittämiseen.