Suomen Setlementtiliitto ry

Suomen Setlementtiliitto ry on sivistys- ja sosiaalityötä tekevä valtakunnallinen järjestö, jonka muodostavat paikalliset setlementit ja alueelliset nuorisojärjestöt. Setlementtityötä tekee runsaat 3 000 ammattilaista ja iso joukko vapaaehtoisia ympäri Suomen.

Toimintamuotoja ovat seniori- ja vanhustyö, lapsi- ja nuorisotyö, asumisen palvelut, kansalaisvaikuttaminen, monikulttuurinen työ, kansainvälinen yhteistyö, opinto- ja kulttuuritoiminta sekä vaikeat elämäntilanteet ja kriisityö.

Setlementtiliiton ja sen jäsenjärjestöjen toiminta rahoitetaan hyvinvointipalveluiden palvelumaksuilla, RAY:n avustuksilla, ministeriöiden myöntämillä korvamerkityillä tuilla sekä yksityishenkilöiltä saaduilla lahjoituksilla. Toiminta on voittoa tavoittelematonta.

Lisätietoja

Setlementtiliitto
Harjulan Setlementti, Lahti.
Jyränkölän Setlementti Heinola.
Kalliolan Setlementti, Helsinki.
Setlementti Naapuri, Tampere.
Vuolle Setlementti ry., Oulu.

Vanhuus Rokkaa-konserttikirtueen lipunmyynnistä saatu tuotto tullaan käyttämään pääosin konserttipaikkakuntien setlementtien seniori- ja vanhuustyöhön. Tuotto ohjataan hyvinvoinnin edistämiseen, kulttuuritoimintaan, elinikäisen  oppimisen tukemiseen ja senorivapaayhteistyön mahdollistamiseen. Setlementtien seniori- ja vanhustyössä ei pelkästään toimita senioireiden puolesta, vaan aktivoidaan heidän omia voimavarojaan.

Vuolle Setlementti ry. tarjoaa avoimia toiminnan muotoja, joissa tarjotaan ikäihmisille tilaisuuksia yhdessä tekemiseen ja yhdessä olemiseen. Vapaaehtoistoiminnassa ja opistotoiminnan piirissä järjestetään runsaasti ikäihmisille suunnattuja opintojaksoja ja seniorikerhoja. Lisäksi Setlementti edistää projekti- ja kehittämistoiminnan kautta ikäihmisten osallisuutta ja hyvinvointia.

Oulun konsertin tuotto käytetään alueen seniorien virkistys- ja vapaa-ajantoimintojen kehittämiseen.